Vzdělávání 21. století

Pomáháme učitelům digitálně vyučovat
a dětem výuku milovat

 

Co je to aplikace Edhance?

 • Virtuální vzdělávací prostředí
 • Nástroj pro správu a realizaci online výuky, který ušetří pedagogům čas
 • Zdroj digitálních výukových materiálů, který žáky baví
 • Řešení pro běžnou i distanční formu výuky
 • Využití interaktivní tabule ve výuce

navštívených škol

proškolených žáků

ukázkových hodin

spolupracujících pedagogů

Balíček STEM

Science | Technology | Engineering | Mathematics

Technologické inovace vznikají rychlostí, o níž se sci-fi autorům ani nesnilo. Tento pokrok se projevuje nejen v běžném životě, ale i na trhu práce. Ten poptává pracovní sílu, která dokáže vědecké a technologické inovace přinášet a realizovat.

STEM předměty na základních školách dlouhodobě nepatří mezi ty nejoblíbenější. Proto mladá generace potřebuje v této oblasti nadchnout, motivovat a porozumět přínosu těchto oborů. Náš balíček STEM, který zahrnuje témata přírodních věd, techniky, technologií a matematiky, jsme proto připravili tak, aby žáky pro témata nadchnul a vzbudil u nich zájem o další objevování a studium.

Kompetní seznam tématických okruhů naleznete zde.

Fyzika

Vhodné pro 6. ročník ZŠ

Ukážeme si témata jako např.:

 • látky a tělesa
 • měření fyzikálních veličin
 • elektromagnetické a světelné děje

  Matematika

  Vhodné pro 5. ročník ZŠ

  Ukážeme si témata jako např.:

  • číslo a početní operace
  • geometrie v rovině a prostoru
  • nestandardní aplikační úlohy a problémy

   Chemie

   Vhodné pro 8. ročník ZŠ

   Ukážeme si témata jako např.:

   • pozorování, pokus a bezpečnost práce
   • směsi a chemické reakce
   • částicové složení látek a chemické prvky

   Informatika

   Vhodné pro 2. stupeň ZŠ

   Reflektujeme nové RVP (r. 2021) a naleznete zde témata jako např.:

   • digitální technologie
   • data a informační systémy
   • zpracování a využití informací