VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ

Motivujeme mladé lidi pomocí moderních technologií
přijímat informace pro reálný život.
Vytváříme komplexní vzdělávací projekty, které se zaměřují na modernizaci výuky a její realizaci pomocí interaktivních tabulí. Výukou provázejí naši zkušení lektoři přímo ve třídách základních a středních škol po celé ČR. Aktuální informace předáváme atraktivním a přirozeným způsobem. Mladou generaci tak úspěšně motivujeme k reálnému využití získaných informací v běžném životě.
NAŠE FILOZOFIE
Posláním Edhance je vzdělávat mladou generaci tak, aby byla skutečně připravena pro život v 21. století. V dnešním rychle se měnícím světě je nutné studenty vést k celoživotnímu sebevzdělávání, schopnosti orientovat se ve světě a třídit informace dle aktuálních potřeb. Proto v našich projektech klademe důraz na moderní technologie, rozvoj kritického myšlení a individuality.
NAŠE PRÁCE
Současná mladá generace dnes zcela běžně kromě učebnic a knih používá k získávání informací internet. Ten je pro ně přirozeným, atraktivním a srozumitelným zdrojem dat. Naše výukové aplikace pro interaktivní tabule umožňují učitelům lépe reagovat na potřeby žáků i na změny způsobené rychlým vývojem vědy a neustálou aktualizací informací. Edukační programy připravujeme na základě komunikace s cílovou skupinou, v kooperaci s pedagogy a předními odborníky. Výukové materiály jsou testovány, pravidelně monitorovány a aktualizovány. Cílem projektů je oslovit nejen mladou generaci a pedagogy, ale i celé rodiny a širokou veřejnost v rámci rozvoje celoživotního vzdělávaní. Edukační programy jsou pro školy zcela zdarma a výukové materiály jsou volně dostupné ke stažení. Mezi naše klíčová témata patří kariérové poradenství, vyvážená strava a zdravý životní styl, environment, finanční gramotnost, mediální gramotnost, etická výchova nebo tematika přípravy občana k obraně státu.
NAŠE PROJEKTY
Kolínská chytrá klíčenka

Vytváříme komunikaci k unikátnímu projektu Kolínská chytrá klíčenka, který je výsledkem úspěšné spolupráce města s partnery v konceptu Smart Cities a těší se prvenství v celé Evropě. V současnosti je tento projekt držitelem ocenění IDC IoT Award – Customer Experience v oblasti rozvoje. Kolínskou klíčenku od letošního školního roku v pilotním provozu využívají žáci 6. Základní školy v Kolíně, kde slouží jako elektronický zámek, identifikační průkazka, jízdenka v MHD a lze ji aktivovat i jako platební kartu. Již brzy navíc půjde využívat v systému, který nabízí zdravotní přehled.
Cesta do Země Obchodu

Tento projekt se zaměřuje na kariérové poradenství a je určen žákům 7.-9. tříd ZŠ. Vzdělávací aplikace pro interaktivní tabule nabízí zábavnou formu výuky a zvyšuje motivaci k zodpovědnému výběru dalšího studia a získání povědomí o potřebných kompetencích k budoucímu zaměstnání. Výuková aplikace přibližuje žákům základní principy pracovního trhu na modelovém prostředí maloobchodu, které je cílové skupině dobře známé. Žáci tak získávají potřebné znalosti v praktických souvislostech tak, aby byl zajištěn účinný rozvoj jejich ekonomické gramotnosti.
Nestlé pro zdraví dětí

Projekt podporuje vzdělávání dětí v oblasti výživy a zdraví a působí ve školách již od roku 2015. Výuková aplikace pro interaktivní tabule je určena žákům 6.-9. tříd ZŠ a motivuje děti k přirozenému osvojení zásad vyváženého stravování a k pohybovým aktivitám. Pro žáky 2.-5. tříd nabízíme interaktivní semináře. Lekce pro všechny věkové skupiny jsou zaměřeny například na vyvážený jídelníček, prevenci rizik nevhodné výživy nebo hygienu potravin.

NÁŠ TÝM
Naše projekty jsou dílem špičkových profesionálů z mnoha odvětví, vznikají ve spolupráci s pedagogy a pod garancí předních odborníků na jednotlivé oblasti. Naši zkušení lektoři působí ve všech regionech ČR, na základních i středních školách.
NAŠE REFERENCE
NAŠI LEKTOŘI NA CESTÁCH...
973
škol
3 471
přednášek
94 902
žáků
©2018 EDHANCE s. r. o. | Masarykova 3127/28, 400 01 Ústí nad Labem | IČO: 03521770

Search