fbpx

Online workshop

Balíček STEM

Vzdělávací digitální materiály, které vyvíjíme pro aplikaci Edhance, jsou vhodné pro výuku za pomocí interaktivních tabulí, počítačů, tabletů i smartphonů. Klíčovou roli v těchto materiálech mají interaktivní prezentace, které jsou připraveny didakticky, metodicky i graficky tak, aby zaujaly žáky, vtáhly je do výuky a ve výsledku zajistily snadné zapamatování látky. Abychom umožnili učitelům využívat materiály naplno a zároveň jim dodali sebedůvěru pracovat s digitálními materiály, vytváříme pro každou lekci tzv. manuál na ovládání prezentace a didaktický návod pro vedení dané lekce.

Platformu Edhance lze plně využít i pro distanční formu výuky a aktuálně nabízí především tzv. balíček STEM, který obsahuje tyto předměty: Fyzika – určeno pro 6. ročník ZŠ. Matematika – určeno pro 5. ročník ZŠ Chemie – určeno pro žáky 8. ročník ZŠ Informatika – určeno pro 5.–7. ročník ZŠ Celý koncept platformy Edhance vychází ze dvou částí – aplikace a výukových materiálů. Tento koncept je jedinečný v tom, že obsahuje prostředí pro správu a přípravu výuky, včetně zadávání a vyhodnocování úkolů a také multimediální obsah, jako např. videa, simulátory a interaktivní prezentace. Obsah vždy odpovídá osnovám RVP a důraz je kladen na propojení učiva s nadstavbou v rámci mezipředmětových vazeb.