fbpx

Edhance se hodí jak pro práci v prezenční výuce, kde je možné jednotlivé celky rozdělit do několika vyučovacích hodin, tak i pro výuku zcela absenční, asynchronní, kde je možné žákům zpřístupnit celou kapitolu a po jejím prostudování ověřit znalosti testem. My jsme aplikaci Edhance používali v distanční výuce s přibližně 200 žáky a velmi se nám osvědčila.