fbpx

Informatika pro život v 21. století

Výukový program Informatika I. mění způsob výuky a přináší atraktivní nástroj pro pedagogy, který umožňuje vyučovat informatiku zábavně a v souvislostech.

15 interaktivních prezentací

100+ digitálních testů a cvičení

36 vyučovacích hodin pro 5.—7. třídu ZŠ

Cíl programu

Informatika I. reaguje na potřebu změny obsahu, formy a přístupu k výuce tohoto předmětu. Tento výukový program je základním stavebním prvkem, který bude postupně rozvíjen.

Zaměřili jsme se na nejaktuálnější témata, která reflektují potřebné dovednosti pro život v 21. století, proto klademe důraz na rozvoj digitálních kompetencí, kritického myšlení, kreativitu a seberealizaci.

Cílem je nadchnout a motivovat žáky k rozvoji těchto kompetencí a zároveň přinést pedagogům revoluční nástroj pro jejich práci.

Příklady témat

  • digitální technologie
  • komunikace
  • data a informace
  • multimédia
  • Internet
  • šifrování
  • kódování
  • zásady prezentace

Reference škol