O aplikaci

Učitelská profese není vůbec jednoduchá. Nároky na jejich kompetence se zvyšují, musí držet krok se současnými technologickými trendy a jejich žáci jsou stále více náročnější publikum. Učitelé tak musí kromě klasické výuky věnovat spoustu času tomu, aby se zorientovali v nových nabídkách, systémech, metodikách či programech.

Proto jsme vyvinuli aplikaci Edhance – virtuální vzdělávací prostředí, vytvořené na míru učitelům i žákům, která je klíčovým nástrojem pro správu výuky a nabídkou komplexních výukových materiálů.

Reference škol

Pestrá škála výukových materiálů

 • interaktivní prezentace
 • video materiály
 • digitální simulátory
 • interaktivní cvičení
 • domácí úkoly
 • aktivizační hry
 • projektová zadání
 • testy
 • komplexní řešení výuky i na dálku
 • intuitivní uživatelské prostředí
 • metodická i technická podpora
 • bez nutnosti instalace software
 • automatické vyhodnocení testů a úkolů

Snadná příprava na hodinu

Výuka na míru školám

 • reflektuje RVP
 • reaguje na trendy
 • rozvíjí digitální kompetence
 • důraz na soft skills mezipředmětové souvislosti
 • atraktivní zpracování maximální zapojení žáka do výuky
 • učení hrou
 • přehled o výsledcích
 • identifikace silných a slabých stránek

Motivace žáků

Podívejte se,
jak aplikace vypadá

 • Digitalizace výuky
  Digitální učebnice pro učitele i žáky.