Vytváříme komunikaci k unikátnímu projektu Kolínská chytrá klíčenka, který je výsledkem úspěšné spolupráce města s partnery v konceptu Smart Cities a těší se prvenství v celé Evropě. V současnosti je tento projekt držitelem ocenění IDC IoT Award – Customer Experience v oblasti rozvoje. Kolínskou klíčenku od letošního školního roku v pilotním provozu využívají žáci 6. Základní školy v Kolíně, kde slouží jako elektronický zámek, identifikační průkazka, jízdenka v MHD a lze ji aktivovat i jako platební kartu. Již brzy navíc půjde využívat v systému, který nabízí zdravotní přehled. Cílem projektu je také rozvoj vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. V přípravě je edukační aplikace pro interaktivní tabule, která je určena pro výuku na druhém stupni základních škol a na které se podílejí odborníci z oblasti ekonomie, didaktiky a efektivní komunikace.
Unikátní evropský
projekt
Mnohoúčelová
karta pro děti
Více informací na
©2018 EDHANCE s. r. o. | Masarykova 3127/28, 400 01 Ústí nad Labem | IČO: 03521770

Search